Dus kom in actie!

Hilvarenbeek, 15 februari 2023.

Beste Huurder,

Vandaag hebben we in alle lokale bladen een open brief gepubliceerd over de ontwikkelingen rondom huurdersparticipatie bij wooncorporatie Leystromen.

Afgelopen week werden wij onaangenaam verrast door de persoonlijke en eenzijdige opzegging van de samenwerking met Stichting Huurders Leystromen door mevrouw M.T. Dubbeldam, bestuurder wooncorporatie Leystromen. Ze verwijt ons het niet nakomen van de regels zoals deze door de overlegwet zijn gesteld. Na de doorstart hadden we net ons eerste volledige jaar afgesloten, waarin prettig met vele huurders, bewonerscommissies en gemeentelijke organisaties is samengewerkt. 

Als huurders, maar zeker ook als uw huurdersvertegenwoordiger hebben wij vanaf het begin het gevoel dat het haar missie is om samenwerking en daarmee de betrokkenheid en inbreng van de huurders tot het minimale te beperken. Wij werden slechts gedoogd volgens de voorwaarden van Leystromen. Met onze enthousiaste, vrijwillige inzet hebben wij steeds aan Wet Overleg Huurders en Verhuurder voldaan.

WIJ BLIJVEN DAN OOK VOOR ALLE HUURDERS DE FORMELE HUURDERSBELANGEN ORGANISATIE. 

Iedere huurder vanuit alle kernen waar Leystromen verhuurt mag ons bellen, mailen en aanvullen. WIJ proberen u bij te staan, te adviseren en/of versterken. Dit geldt voor de alle huurders in alle kernen in het werkgebied van wooncorporatie Leystromen.  

We hebben vanaf het begin weliswaar een moeizame samenwerking ondervonden, maar wisten toch door onze de-escalerende inzet constructief samen te werken om de belangen van de huurder hoog te houden en door zo veel mogelijk te voldoen aan alle door wooncorporatie Leystromen eenzijdig opgelegde eisen. 

Wij hebben echter wel onze zelfstandigheid behouden om onafhankelijk te kunnen meedenken. Dit meedenken is ook gedeeltelijk gelukt ondanks het gebrek aan informatie, apparatuur en financiële ondersteuning.  

Nadat we alle corona prikkelen hadden doorstaan, hebben we in ons eerste jaar van de doorstart in alle 6 de kernen/gemeenten, op een prettige manier kunnen bijdragen aan een scherpe aanvullende samenwerking voor beschikbaarheid, betaalbaarheid en veilig en duurzaam wonen.  

Wij hebben met veel huurders en/of bewonerscommissies contact gehad door naar hen te luisteren aan de telefoon, door mail te beantwoorden, door te ondersteunen, te adviseren en ook op de door SHL georganiseerde bijeenkomsten. We hebben naar alle huurders van Leystromen een mooi Huurdersmagazine gestuurd. Hierdoor hebben we een aantal mailadressen mogen ontvangen en bewoners(commissies) uitgenodigd. We hebben tijdens diverse bijeenkomsten ons magazine ”de Huurder” en flyers uitgedeeld om nader kennis te maken en het net op te halen over wat leeft er onder de huurders.

Het is ons niet gelukt om de samenwerking met Leystromen die we voor ogen hadden, wederzijds te maken. Kenmerkend voor de samenwerking met de scherpe oplettende huurder, die zij moppertjes noemt, legde de bestuurder van Leystromen éénzijdig een communicatieverbod op aan de huurdersvertegenwoordiging om dan op welke manier ook met haar te communiceren. Daarnaast werd één persoon binnen de wooncorporatie Leystromen aangewezen als contactpersoon. Helaas werd deze onder “toezicht” gesteld van een jurist die bij elke gesprek, die er beperkt hebben plaatsgevonden, aanwezig was. Een ander opvallend feit is dat het bijna volledige managementteam met onduidelijke beweegreden in een zeer korte tijd is vervangen. De bestuurder heeft dit nieuwe en belangrijke team binnen de wooncorporatie Leystromen nooit voorgesteld aan de huurdersvertegenwoordiging. 

We kunnen de conclusie trekken dat de balans ontbreekt tussen de huurder en de verhuurder: Sinds de komst van de nieuwe bestuurder het niet meer gaat zoals sinds 1993, namelijk rekening houdend met wederzijdse belangen. Uiteraard hebben we dit kenbaar gemaakt bij de Raad van Commissarissen, maar dat heeft niet geleid tot enige verbeteringen maar tot het feit dat de samenwerking op persoonlijke titel door de bestuurder is opgezegd.  

Graag willen we het in 2022 door ons meermaals gevraagde en door de visitatiecommissie en de RvC geadviseerd gesprek, alsnog plaats laten vinden. 

Iedere positieve bijdrage voor het werken aan een oplossing stellen wij op prijs. Wij reiken de hand en blijven gaan voor onafhankelijke samenwerking door huurders in alle kernen waar Leystromen woningen verhuurt. 

Wij en De Nederlandse Woonbond hebben sterk de indruk dat wooncorporatie Leystromen de formele huurdersorganisatie en bewonerscommissies buitenspel wil zetten. Dat mag niet gebeuren! Daarom roepen wij de bestuurder op om in gesprek te gaan met de huurdersorganisatie SHL. Mocht zij wederom geen gehoor geven aan deze oproep, gaan we ons beraden ons op verdere stappen. 

Wij willen alle huurders van wooncorporatie Leystromen in de gelegenheid stellen mee te denken en te praten. Wellicht dat er ook huurders zijn die een rol willen hebben in het werk van de algemene huurdersbelangenbehartiging.

We doen hierbij een oproep aan alle huurders van Leystromen:

  • Kom naar de huurdersbijeenkomst op woensdag 1 maart 2023 in cultureel centrum de Elckerlyc, Achter ’t Raadhuis 2, 5081 BA in Hilvarenbeek. Vanaf 14:30 uur wordt u ontvangen met koffie of thee, waarna van 15 tot 17 uur er gelegenheid is om samen te praten.
  • Geef u op via email saamhorigheid@huurdersleystromen.nl of stuur een brief naar het gratis Antwoordnummer 12505 / 5142 ZT Molenschot en geef aan met hoeveel personen u wilt komen. 
  • Kunt u niet aanwezig zijn, mail of schrijf (gratis) uw ervaringen naar ons antwoordnummer.
  • Steun ons door mee te praten en te denken!

Wij laten de huurders van Leystromen niet zomaar buitenspel zetten, dus kom in actie!