Ondanks tegenwerking van woonstichting Leystromen is eerder dit jaar uw huurdersorganisatie Huurders Leystromen lid geworden van de Nederlandse Woonbond. Het bestuur is ervan overtuigd dat men via dit lidmaatschap vroegtijdig geïnformeerd wordt over landelijke ontwikkelingen op het gebied van de sociale volkshuisvesting, wij als huurders op deze wijze een bijdrage geven aan het geluid van de huurders in Den Haag en niet onbelangrijk wij als organisatie kunnen terugvallen op het kenniscentrum en noodzakelijke ondersteuning.

Vandaag is wederom een mijlpaal gezet op het gebied van onze kennisdeling. Huurders Leystromen is lid geworden van LSA, een landelijke organisatie die gespecialiseerd is op het tot stand laten komen en ondersteunen van bewonerscommissies. Het bestuur is blij met deze uitbreiding en is ervan overtuigd dat deze toevoeging huidige en vooral nieuwe bewonerscommissies kan helpen om tijdig en volledig tot zijn/haar recht te komen in gesprekken met Woonstichting Leystromen over bijvoorbeeld servicekosten, energiebesparende maatregelen, onderhoud, sloop en nieuwbouw.

Meer weten over het opstarten van een bewonerscommissie, het laten groeien van uw huidige bewonerscommissie of welke rechten u heeft als bewonerscommissie, neem contact met uw huurdersvereniging Huurders Leystromen.