Kennis & Kracht

Kennis noodzakelijk.

De wereld is continue aan verandering onderhevig, de sociale huurmarkt is daarop geen uitzondering. De overheid stelt steeds nieuwe regels op, huurders stellen andere eisen aan hun huurwoning en omgeving en hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat het verduurzamen betaalbaar blijft. Kortom er komen heel wat vraagstukken af op de vrijwilligers van een huurdersorganisatie.

 Kennis zorgt ervoor dat je als gelijkwaardige gesprekspartner wordt gezien.

 

Afstand tot de vraagstukken zorgt juist voor die frisse blik op de materie en kan leiden tot nieuwe inzichten.

 

 

Kennis vergroten

Een Nederlands spreekwoord luit: Kennis is macht. Wij zijn van mening dat kennis in elk geval zorgt dat je als een gelijkwaardige gesprekspartner wordt gezien. Daarnaast zijn wij ons bewust dat het onmogelijk is om op alle gebieden over dezelfde kennis te beschikken als een vrijwilligersorganisatie dan een profesionele organisatie zoals Woonstichting Leystromen. Alleen al het feit dat de medewerkers bij de woonstichting 32-40 uur per week werkzaam zijn op één of twee gebieden uit de sociale woningmarkt zorgt voor een haast onoverbrugbare kloof.

De vrijwilligers van Stichting Huurders Leystromen doen de belangenbehartiging van en voor huurders vaak langs hun dagelijkse werkzaamheden maar hebben (een brede) interesse voor de sociale woningmarkt. Door hun interesse volgen zij vaak cursussen om hun kennis te vergroten op één of meerdere gebieden om zo de kennis met de professionals bij te houden. Daarnaast beschikken alle vrijwilligers over een goed maatschappelijk inzicht en vormen ze gezamenlijk voldoende tegenkracht om tot goede resultaten te komen.

Uiteraard kunnen wij als S.H.L een beroep doen op de kennis die in huis is bij Woonstichting Leystromen. Daarnaast hebben we enkele partners waarbij wij ook terecht kunnen voor extra ondersteuning. Dit zijn bijvoorbeeld de Nederlandse Woonbond, het Huurdershuis of de Nieuwe Wind. Als deze externe partijen kunnen ons voorzien van voldoende informatie om de uiteenlopende onderwerpen goed te bespreken met Woonstichting Leystromen.

Ons bewustzijn van het feit dat we veel maar niet alle kennis in huis hebben als S.H.L. maakt ons ook krachtig. Het daagt ons uit om te zorgen dat we als organisatie streven naar een zo divers mogelijk samenstelling uit de huurders van Woontstichting Leystromen, maar ook dat we waar kennis ontbreekt deze elders vandaan halen. Daarnaast maakt het feit dat je niet over de volledige kennis beschikt van de dossiers in het sociaal wonen dat je juist zonder “vak blindheid” naar de vraagstukken kunt kijken. 

Voor een vrijwilligersorganisatie is het belangrijk dat er continue nieuwe vrijwilligers instromen om zo “vakblindheid” te voorkomen, uiteraard zorgen we ervoor dat alle nieuwe vrijwilligers naast kennisoverdracht die binnen de organisatie aanwezig is, afhankelijk van hun behoefte cursussen kunnen volgen om kennis te verkrijgen in zijn/haar aandachtsgebied. 

Stichting Huurders Leystromen is zich bewust dat kennisdelen van grote waarde is, daarom organiseren we ook kennissessies voor bewonerscommissies, lokale commissies zodat we binnen de regio kennis kunnen uitwisselen en gezamenlijk de kennis kunnen actualiseren. 

Vrijwilligers binnen S.H.L. maken gebruik van de laatste techniek op het gebied van open communiceren en kennisdelen met elkaar. Ook hierdoor wordt een vrijwilligersorganisatie kracht.

Floor en Fred leggen het belang van kennisdelen binnen een organisatie uit. (Rijksoverheid)