Polsslag

De vinger aan de pols.

De Stichting Huurders Leystromen tracht middels gevraagde en ongevraagde adviezen de koers van Woonstichting Leystromen te beïnvloeden. Daarnaast vervullen wij een controle functie op de uitvoering van het beleid maar ook of andere zaken naar behoren lopen.

Woonstichting Leystromen is een ondernemende en betrouwbare verhuurder dat neemt echter niet weg dat Huurders Leystromen graag meekijkt of zaken gaan zoals ze zijn afgesproken.

 

Meekijken

Als Huurders Leystromen geven wij regelmatig advies over uiteenlopende zaken die te maken hebben met het zijn van een sociaal verhuurder. Veel van deze adviezen komen voort uit de verplichtingen die zijn opgelegd vanuit de Overleg Wet. Echter wij zijn van mening dat het niet ophoudt bij het advizeren alleen. Wij vinden dat we na het advies ook onze vinger aan de pols dienen te houden bij de uitvoering van het beleid.

Wij houden onze vinger aan de pols van de woonstichting door regelmatig overleg te voeren met de gebiedsregiseurs, daarnaast voeren wij minimaal 4x per jaar overleg met de directie en 2x per jaar spreken wij met de Raad van Commissarissen.

Daarnaast spreken we op onderwerpen met de beleidsmedewerkers van Woonstichting Leystromen over het nieuwe beleid. We doen dit bijvoorkeur vanuit de “houtskool schets”, zodat we maximale invloed kunnen uitoefenen namens de huurders. Door deze aanpak is het ook mogelijk om de meeste adviezen binnen de gestelde termijnen af te handelen.

Daarnaast bespreken we op regelmatige basis hoe de stand van zaken is op de volgende onderwerpen:

  • Glasfonds

  • Rioolfonds

  • Klachtencommissie Woning in Zicht

  • Doorstroming in/uit werkgebied
  • Huisversting bijzondere doelgroepen
  • Kwaliteit onderhoud
  • Eigenaarschap
  • Verduurzaming huurwoningen
  • Leefbaarheid
  • enz.

Wij zijn op zoek naar jouw!

Een verhuurder wordt en blijft een goede sociale verhuurder als er een krachtige huurdersorganisatie actief is. Wordt daarom vandaag nog actief binnen Huurders Leystromen en zet u kennis, deskundigheid en ervaring in om Woonstichting Leystromen bij de les te houden.