Invloed

Diversiteit

Stichting Huurders Leystromen is een organisatie door, voor én vanuit huurders van woonstichting Leystromen. Wij streven er naar dat het bestuur een afspiegeling is van alle huurders. Daarnaast kunnen alle huurders invloed uitoefenen, middels een “huurderscommissie” op het beleid dat wordt gevoerd door het stichting bestuur. 

Iedere huurder kan invloed uitoefenen op het beleid van Stichting Huurders Leystromen.

 

Uw invloed

Huurders Leystromen is een stichting en daardoor kunt u als huurders geen lid worden van de uw belangenorganisatie. Toch heeft u als huurder de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid dat het stichtingsbestuur uitvoert. Om ervoor te zorgen dat alle huurders invloed kunnen uitoefenen is er binnen de stichting een “huurderscommissie” opgezet. de huurders in deze commissie komen 2x per jaar bij elkaar (dit kan ook digitaal overleg zijn) om over uiteenlopende zaken te praten met het bestuur. Hierdoor ontstaat er invloed & sturing op de richting die het bestuur bepaald.

 Het deelnemen aan de “huurderscommissie” is heel eenvoudig. Stuur uw naam, adres + huisnummer,  postcode en plaatsnaam via onderstaande knop aan het secretariaat en vermeld daarbij in het onderwerp: aanmelding huurderscommissie. U krijgt dan van ons per mail een bevestiging en zodra er een bijeenkomst staat gepland ontvangt u per mail een uitnodiging en agenda.

Ik, ik wordt lid van de huurderscommissie

Stichting Huurders Leystromen zorgt ervoor dat Woonstichting Leystromen een ondernemende sociale verhuurder blijft. Ik draag graag mijn steentje bij door nu (gratis) lid te worden van de “huurderscommissie” en praat daardoor 2x per jaar mee over de koers van de stichting.