Al enige tijd was de Raad van Commissarissen van Woonstichting Leystromen, door een onverwacht stoppen van één van de leden niet voltallig. Eind 2021 is de sollicitatieprocedure opgestart en heeft de sollicitatiecommissie, bestaande uit 2 leden van de Raad van Commissarissen en 2 leden van het dagelijks bestuur van Stichting Huurders Leystromen diverse gesprekken gevoerd met geschikte kandidaten.

De sollicitatiecommissie is tot een unaniem besluit gekomen en heeft de kandidaat voorgesteld bij de bestuurder en de voltallige Raad van Commissarissen. Met deze kandidaat heeft Stichting Huurders Leystromen weer twee voordrachtcommissarissen in de R.v.C. De naam van de kandidaat kan op dit moment nog niet worden bekend gemaakt omdat daarvoor eerst het proces tot benoeming moet worden afgerond.