Medio juni gaat Huurders Leystromen een digitaal spreekuur invoeren.

Huurders van Woonstichting Leystromen kunnen dat via de website deelnemen aan het spreekuur. Als het spreekuur geopend is dan zal op de website een button verschijnen waarmee de huurder kan inloggen. Ook zal het mogelijk gaan worden om een afspraak te maken om via beeldbellen in overleg te komen met uw huurdersorganisatie. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt om het technisch mogelijk te maken.

De frequentie en tijden zullen zodra deze bekend zijn op de website worden vermeld. Mocht u intussen vragen hebben dat kunt u uiteraard telefonisch contact opnemen via 06 1342 1304.