Speciaal voor u geselecteerd

Wij hebben ervoor gekozen om niet de actualiteit na te streven met onze nieuwsberichten, daarvoor zijn er voldoende andere informati bronnen. Op deze pagina geven wij u achtergrond informatie, nieuws en ontwikkelingen vanuit Stichting Huurders Leystromen en zaken waarvan wij denken dat ze voor u van belang zijn.

Heeft u als huurder tips, suggesties voor interessante artikelen en onderwerpen, dan zijn deze van harte welkom.

Als u één van de schrijvers wilt worden voor onze nieuwberichten, nieuwsbrieven en/of magazine De Huurder, neem dan contact Stichting Huurders Leystromen op.

Wij laten de huurders van Leystromen niet zomaar buitenspel zetten. 

Dus kom in actie! Hilvarenbeek, 15 februari 2023. Beste Huurder, Vandaag hebben we in alle lokale bladen een open brief gepubliceerd over de ontwikkelingen rondom huurdersparticipatie bij wooncorporatie Leystromen. Afgelopen week werden wij onaangenaam verrast door de persoonlijke en eenzijdige opzegging van de samenwerking met Stichting Huurders Leystromen door mevrouw M.T. Dubbeldam, bestuurder wooncorporatie Leystromen. Ze verwijt ons het niet nakomen van de regels zoals deze door de...

Huurders Bijeenkomst

Op woensdag 25 januari 2023 organiseert uw huurderbelangenorganisatie Stichting Huurders Leystromen een kennismaking en informatie bijeenkomst voor alle huurders van Woonstichting Leystromen.  De bijeenkomst wordt georganiseert vanuit meerdere invalshoeken, wij willen u graag informeren wie wij zijn en wat wij doen voor u als huurder. Daarnaast willen wij graag van u horen wat u belangrijk vindt wat op de agenda van uw huurdersorganisatie moeten komen te staan voor het komende jaar. Wij zien u...

Huurverhoging

Al jaren is de huurverhoging gekoppeld aan de inflatie, met ingang van 2023 komt hier een einde aan. In de sociale sector werd eerder al besloten de huren niet meer te laten stijgen dan de gemiddelde CAO-lonen -0,5%. Daarnaast sprak de Woonbond met corporaties af dat een half miljoen huishoudens met een laag inkomen huurverlaging krijgen in 2023. Ook voor de jaarlijkse huurverhoging in de vrije huurmarkt (huur boven de sociale huurgrens) wordt losgekoppeld aan de inflatie voor het jaar 2023....

Uitbreiding landelijk netwerk.

Ondanks tegenwerking van woonstichting Leystromen is eerder dit jaar uw huurdersorganisatie Huurders Leystromen lid geworden van de Nederlandse Woonbond. Het bestuur is ervan overtuigd dat men via dit lidmaatschap vroegtijdig geïnformeerd wordt over landelijke ontwikkelingen op het gebied van de sociale volkshuisvesting, wij als huurders op deze wijze een bijdrage geven aan het geluid van de huurders in Den Haag en niet onbelangrijk wij als organisatie kunnen terugvallen op het kenniscentrum...

Uitnodiging huurders bijeenkomst 29 juni 

Beste actieve bewoners, huurder van Woonstichting Leystromen, Enkelen van u hebben wij vanuit Stichting Huurders Leystromen al benaderd om uw interesse te peilen voor een bijeenkomst voor alle bewonerscommissies die actief zijn binnen Woonstichting Leystromen mocht u nog collega’s kennen laat het ons weten iedereen is welkom. Namens het bestuur van Stichting Huurders Leystromen willen wij u uitnodigen voor een informele, gezellig en informatieve bijeenkomst op woensdag 29 juni...

Magazine De Huurder

Medio februari ontvangen alle huurders van Woonstichting Leystromen een gratis exemplaar van het magazine De Huurder in hun brievenbus. In dit magazine stelt Stichting Huurders Leystromen zich voor, krijgt u een terugblik op de geschiedenis en wat de doelen zijn voor 2022/2023. Daarnaast leest u meer over de Lokale Commissies en de Huurders Commissie. Kortom binnenkort bij u in de bus, een magazine vol belangrijke informatie voor u, de huurder.

In gesprek met

Een delegatie van het dagelijks bestuur van Stichting Huurders Leystromen heeft een goed gesprek gehad met de wethouder Wonen van de gemeente Oisterwijk. Naast een kennismaking was het doel om met elkaar informeel te praten over de volkshuisvesting, leefbaarheid, doorstroming en betaalbaarheid. Aan het eind van het gesprek kon de conclusie worden getrokken dat beide partijen op hoofdlijnen niet ver uit elkaar liggen en dat we een grote overeenkomst zien in de urgente vraagstukken. Deze...

S.H.L kiest…

Al enige tijd was de Raad van Commissarissen van Woonstichting Leystromen, door een onverwacht stoppen van één van de leden niet voltallig. Eind 2021 is de sollicitatieprocedure opgestart en heeft de sollicitatiecommissie, bestaande uit 2 leden van de Raad van Commissarissen en 2 leden van het dagelijks bestuur van Stichting Huurders Leystromen diverse gesprekken gevoerd met geschikte kandidaten. De sollicitatiecommissie is tot een unaniem besluit gekomen en heeft de kandidaat voorgesteld bij...

Negatief advies sociaal plannen

Eind 2021 heeft Woonstichting Leystromen middels een adviesaanvraag een akkoord gevraagd voor een tweetal sociaal plannen, namelijk het sociaal plan sloop en het sociaal plan renovatie. Na het bestuderen van beide documenten kwamen er veel vragen naar boven, in de beide documenten werden zowel sloop, renovatie als onderhoud onzorgvuldig gebruikt, tevens was het bestuur van mening dat de rechten alsook de intentie van Woonstichting Leystromen hoe om te gaan met de huurder niet goed naar voren...

Geschillencommissie WIZ

Het bestuur van Stichting Huurders Leystromen heeft de voorgedragen kandidaat voor de geschillencommissie van Woning in Zicht akkoord bevonden. S.H.L is blij dat de geschillencommissie weer op sterkte is én dat de kandidaat over veel ervaring in de volkshuisvesting beschikt en tevens woonachtig is in het werkgebied van WIZ. Wij hopen uiteraard dat zo weinig mogelijk huurders uiteindelijk gebruik dienen te maken van deze geschillencommissie om reden dat in een goed dialoog tussen verhuurder en...

Blogs

Nieuwsbrief

De S.H.L nieuwsbrief in uw mailbox

Wij beloven dat u slechts maximaal 6 nieuwsbrieven per jaar in uw mailbox ontvangt, daarnaast kunt u zich op elk gewenst moment uitschrijven van onze nieuwsbrief.