Speciaal voor u geselecteerd

Wij hebben ervoor gekozen om niet de actualiteit na te streven met onze nieuwsberichten, daarvoor zijn er voldoende andere informati bronnen. Op deze pagina geven wij u achtergrond informatie, nieuws en ontwikkelingen vanuit Stichting Huurders Leystromen en zaken waarvan wij denken dat ze voor u van belang zijn.

Heeft u als huurder tips, suggesties voor interessante artikelen en onderwerpen, dan zijn deze van harte welkom.

Als u één van de schrijvers wilt worden voor onze nieuwberichten, nieuwsbrieven en/of magazine De Huurder, neem dan contact Stichting Huurders Leystromen op.

Uitnodiging huurders bijeenkomst 29 juni 

Beste actieve bewoners, huurder van Woonstichting Leystromen, Enkelen van u hebben wij vanuit Stichting Huurders Leystromen al benaderd om uw interesse te peilen voor een bijeenkomst voor alle bewonerscommissies die actief zijn binnen Woonstichting Leystromen mocht u nog collega’s kennen laat het ons weten iedereen is welkom. Namens het bestuur van Stichting Huurders Leystromen willen wij u uitnodigen voor een informele, gezellig en informatieve bijeenkomst op woensdag 29 juni...

Magazine De Huurder

Medio februari ontvangen alle huurders van Woonstichting Leystromen een gratis exemplaar van het magazine De Huurder in hun brievenbus. In dit magazine stelt Stichting Huurders Leystromen zich voor, krijgt u een terugblik op de geschiedenis en wat de doelen zijn voor 2022/2023. Daarnaast leest u meer over de Lokale Commissies en de Huurders Commissie. Kortom binnenkort bij u in de bus, een magazine vol belangrijke informatie voor u, de huurder.

In gesprek met

Een delegatie van het dagelijks bestuur van Stichting Huurders Leystromen heeft een goed gesprek gehad met de wethouder Wonen van de gemeente Oisterwijk. Naast een kennismaking was het doel om met elkaar informeel te praten over de volkshuisvesting, leefbaarheid, doorstroming en betaalbaarheid. Aan het eind van het gesprek kon de conclusie worden getrokken dat beide partijen op hoofdlijnen niet ver uit elkaar liggen en dat we een grote overeenkomst zien in de urgente vraagstukken. Deze...

S.H.L kiest…

Al enige tijd was de Raad van Commissarissen van Woonstichting Leystromen, door een onverwacht stoppen van één van de leden niet voltallig. Eind 2021 is de sollicitatieprocedure opgestart en heeft de sollicitatiecommissie, bestaande uit 2 leden van de Raad van Commissarissen en 2 leden van het dagelijks bestuur van Stichting Huurders Leystromen diverse gesprekken gevoerd met geschikte kandidaten. De sollicitatiecommissie is tot een unaniem besluit gekomen en heeft de kandidaat voorgesteld bij...

Negatief advies sociaal plannen

Eind 2021 heeft Woonstichting Leystromen middels een adviesaanvraag een akkoord gevraagd voor een tweetal sociaal plannen, namelijk het sociaal plan sloop en het sociaal plan renovatie. Na het bestuderen van beide documenten kwamen er veel vragen naar boven, in de beide documenten werden zowel sloop, renovatie als onderhoud onzorgvuldig gebruikt, tevens was het bestuur van mening dat de rechten alsook de intentie van Woonstichting Leystromen hoe om te gaan met de huurder niet goed naar voren...

Geschillencommissie WIZ

Het bestuur van Stichting Huurders Leystromen heeft de voorgedragen kandidaat voor de geschillencommissie van Woning in Zicht akkoord bevonden. S.H.L is blij dat de geschillencommissie weer op sterkte is én dat de kandidaat over veel ervaring in de volkshuisvesting beschikt en tevens woonachtig is in het werkgebied van WIZ. Wij hopen uiteraard dat zo weinig mogelijk huurders uiteindelijk gebruik dienen te maken van deze geschillencommissie om reden dat in een goed dialoog tussen verhuurder en...

Nieuwe vormen participatie.

Stichting Huurders Leystromen is een nieuwe organisatie met veel kennis uit de voormalige drie huurdersorganisaties én veel frisse inzichten door de instroom van nieuwe bestuursleden en vrijwilligers. Stichting Huurders Leystromen bouwt aan een nieuwe toekomst van participatie, waarbij huurders invloed hebben op de Woonstichting. We kunnen dat niet alleen en hebben daarvoor de stem en steun nodig vanuit de huurders. Het is erg belangrijk om je als huurder aan te melden voor de nieuwsbrief en...

Digitaal Spreekuur

De eerste testen voor de implementatie van het digitale spreekuur op onze website zijn goed verlopen. "De test met de zichtbaarheid op de site en de kwaliteit van de gesprekken zijn goed verlopen", aldus Michèle de Vries. Er moet nog wat vervolg testen plaatsvinden maar als die verlopen zoals het nu gaat verwachten we binnenkort te starten met het digitale spreekuur.

S.H.L digitaal spreekuur

Medio juni gaat Huurders Leystromen een digitaal spreekuur invoeren. Huurders van Woonstichting Leystromen kunnen dat via de website deelnemen aan het spreekuur. Als het spreekuur geopend is dan zal op de website een button verschijnen waarmee de huurder kan inloggen. Ook zal het mogelijk gaan worden om een afspraak te maken om via beeldbellen in overleg te komen met uw huurdersorganisatie. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt om het technisch mogelijk te maken. De frequentie en tijden...

Digitaal overleg

Door de komst van het corona-virus is het voorlopig niet mogelijk en wenselijk om met elkaar in een vergadering bijeen te komen. Toch zijn er veel zaken die zo goed als mogelijk doorgang moeten vinden. Om die reden start Stichting Huurders Leystromen met digitale vergaderingen. We zijn aan het bekijken of we binnenkort ook met een digitaal spreekuur voor onze achterban kunnen starten. Zodra hierover meer bekend is, leest u het in onze nieuwsrubriek.

Blogs

Nieuwsbrief

De S.H.L nieuwsbrief in uw mailbox

Wij beloven dat u slechts maximaal 6 nieuwsbrieven per jaar in uw mailbox ontvangt, daarnaast kunt u zich op elk gewenst moment uitschrijven van onze nieuwsbrief.