Speciaal voor u geselecteerd

Op deze pagina tonen wij u interessante artikelen en achtergrond informatie.

 

 Op dit gedeelte van Stichting Huurders Leystromen informeren wij u over uiteenlopende zaken die te maken hebben met huren en huurders belangen. 

We hebben ervoor gekozen om niet de actualiteit na de streven, daarvoor zijn er voldoende andere informatie bronnen. Wij geven u achtergrond informatie, nieuws en ontwikkelingen vanuit Stichting Huurders Leystromen en zaken waarvan wij denken dat zij voor u van belang zijn. 

Uiteraard zijn tips en suggesties voor interesante artikelen en onderwerpen van harte welkom. Als u een van de auteurs wilt worden van deze website, neem dan contact met ons op. 

Nieuwe vormen participatie.

Het corona-virus en persoonlijke ontwikkelingen hebben in 2020 invloed gehad op de samenwerking van de twee huurdersorganisaties binnen Stichting Huurders Leystromen. Omdat alle partijen het eens zijn dat de belangenbehartiging van de huurders binnen Woonstichting Leystromen doorgang dient te vinden is in januari gestart met een kleine “startersgroep”, een mix van ervaren bestuursleden en kandidaat bestuursleden, om de participatie van huurders vernieuwde energie te geven.

Op dit moment wordt met adviesbureau Fraey gekeken naar nieuwe mogelijkheden. De verwachting is dat er voor de zomer een vernieuwde fundering ligt om verder op te bouwen. Heeft u interesse om straks mee te gaan bouwen, neem dan contact met ons op.

Digitaal Spreekuur

De eerste testen voor de implementatie van het digitale spreekuur op onze website zijn goed verlopen. “De test met de zichtbaarheid op de site en de kwaliteit van de gesprekken zijn goed verlopen”, aldus Michèle de Vries. Er moet nog wat vervolg testen plaatsvinden maar als die verlopen zoals het nu gaat verwachten we binnenkort te starten met het digitale spreekuur.

S.H.L digitaal spreekuur

Medio juni gaat Huurders Leystromen een digitaal spreekuur invoeren.

Huurders van Woonstichting Leystromen kunnen dat via de website deelnemen aan het spreekuur. Als het spreekuur geopend is dan zal op de website een button verschijnen waarmee de huurder kan inloggen. Ook zal het mogelijk gaan worden om een afspraak te maken om via beeldbellen in overleg te komen met uw huurdersorganisatie. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt om het technisch mogelijk te maken.

De frequentie en tijden zullen zodra deze bekend zijn op de website worden vermeld. Mocht u intussen vragen hebben dat kunt u uiteraard telefonisch contact opnemen via 06 1342 1304.

Digitaal overleg

Door de komst van het corona-virus is het voorlopig niet mogelijk en wenselijk om met elkaar in een vergadering bijeen te komen. Toch zijn er veel zaken die zo goed als mogelijk doorgang moeten vinden. Om die reden start Stichting Huurders Leystromen met digitale vergaderingen. We zijn aan het bekijken of we binnenkort ook met een digitaal spreekuur voor onze achterban kunnen starten. Zodra hierover meer bekend is, leest u het in onze nieuwsrubriek.

Advies huurverhoging 2020

Stichting Huurders Leystromen heeft mede namens de verenigingen Uw Huurdersraad en HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek een advies uitgebracht m.b.t. de adviesaanvraag jaarlijkse huuraanpassing 2020. Dit advies is conform de eerdere gemaakte afspraken omtrent dit onderwerp, namelijk verhoging is inflatie volgende (CBS 2,6%) + 1% extra huurverhoging voor huurders onder de 64% grens van de maximale streefhuur en een lagere huurverhoging voor huurders boven de 74% van de maximale streefhuur. De streefhuur is ook dit jaar 69% van de maximale huurprijs van de woning.

Corona-virus

Stichting Huurders Leystromen houdt zich aan de richtlijnen van de RIVM, hierdoor zijn er tot 1 juni dit jaar geen bijeenkomsten en/of evenementen gepland.

Alle interne bijeenkomsten zoals vergaderingen zullen enkel via de digitale mogelijkheden plaatsvinden.

Dat betekent dat we ook alle contacten met huurders digitaal (mail/beeldbellen) of telefonisch laten verlopen. Beeldbellen is alleen mogelijk op afspraak.

Website update

Wij vinden het fijn dat u de website van Stichting Huurders Leystromen al weet te vinden. We zijn achter de schermen druk bezig om de nieuwe website volledig in de lucht te krijgen. U dient er op dit moment echter rekening mee te houden dat er nog veel links, doorverwijzingen niet optimaal werken. We verwachten dat de problemen die u nog zult ondervinden medio mei 2020 volledig zijn opgelost. Excuus voor het ongemak dat u hierdoor ondervindt.

Stichting Huurders Leystromen

Stichting Huurders Leystromen, de opvolger van Uw Huurdersraad, Huurdersvereniging Oisterwijk en HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek is op woensdag 22 januari als stichting officieel opgericht.

Er is een bestuur samengesteld uit zowel Uw Huurdersraad en HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek. De komende tijd zal er veel werk verzet worden om alle activiteiten samen te voegen binnen Stichting Huurders Leystromen en de nieuwe organisatie verder vorm te geven.

Blogs

Magazine De Huurder

Tip ons

Nieuws in uw mailbox

Maakt het u eenvoudig, maximaal 1x per maand onze digitale nieuwsbrief

 

Volg ons

Wist u dat u ons ook kunt volgen op: