Het corona-virus en persoonlijke ontwikkelingen hebben in 2020 invloed gehad op de samenwerking van de twee huurdersorganisaties binnen Stichting Huurders Leystromen. Omdat alle partijen het eens zijn dat de belangenbehartiging van de huurders binnen Woonstichting Leystromen doorgang dient te vinden is in januari gestart met een kleine “startersgroep”, een mix van ervaren bestuursleden en kandidaat bestuursleden, om de participatie van huurders vernieuwde energie te geven.

Op dit moment wordt met adviesbureau Fraey gekeken naar nieuwe mogelijkheden. De verwachting is dat er voor de zomer een vernieuwde fundering ligt om verder op te bouwen. Heeft u interesse om straks mee te gaan bouwen, neem dan contact met ons op.