Stichting Huurders Leystromen is een nieuwe organisatie met veel kennis uit de voormalige drie huurdersorganisaties én veel frisse inzichten door de instroom van nieuwe bestuursleden en vrijwilligers.

Stichting Huurders Leystromen bouwt aan een nieuwe toekomst van participatie, waarbij huurders invloed hebben op de Woonstichting. We kunnen dat niet alleen en hebben daarvoor de stem en steun nodig vanuit de huurders.

Het is erg belangrijk om je als huurder aan te melden voor de nieuwsbrief en eventueel als vrijwilliger. Door elkaar te vinden creëren we een zogenaamde ’tegenkracht’ die noodzakelijk is om ook Woonstichting Leystromen te blijven overtuigen dat zij bestaan door en voor de huurders.

Helaas zien we steeds meer tekenen dat de jarenlange (sinds 1993) vruchtbare samenwerking tussen huurdersorganisaties en Woonstichting Leystromen moeizamer wordt én waarbij de verhuurder de zeggenschap van huurders tracht te minimaliseren. Gelukkig hebben we wettelijke kaders, die ervoor zorgen dat de directie de huurdersorganisatie niet kan vermijden.

Voorbeelden van deze verslechtering zijn zichtbaar in, het contact met de huurdersorganisatie ernstig beperken vanuit Woonstichting Leystromen, ernstig financiële bezuinigingen op de ondersteuning van de communicatie tussen huurdersorganisatie en huurders, de gespreksonderwerpen trachten terug te voeren tot het wettelijke minimum, beperken van de betrokkenheid bij de prestatieafspraken, het bestaan van uw huurdersorganisatie ontkennen in het jaarverslag van 2020, enz. Om deze tendens te kantelen, roepen wij, alle huurders op om zich minimaal massaal aan te melden voor de nieuwsbrief.

MELD U NU AAN, SAMEN GEVEN WE DE HUURDERS EEN STEM.