Eind 2021 heeft Woonstichting Leystromen middels een adviesaanvraag een akkoord gevraagd voor een tweetal sociaal plannen, namelijk het sociaal plan sloop en het sociaal plan renovatie.

Na het bestuderen van beide documenten kwamen er veel vragen naar boven, in de beide documenten werden zowel sloop, renovatie als onderhoud onzorgvuldig gebruikt, tevens was het bestuur van mening dat de rechten alsook de intentie van Woonstichting Leystromen hoe om te gaan met de huurder niet goed naar voren kwamen in beide documenten.

Na een extra overleg, konden diverse punten, met name met de intenties die Woonstichting Leystromen had en heeft, worden toegelicht door de medewerker echter, deze mondelinge toelichting kon niet worden vertaalt in een schriftelijk toelichting waardoor een en ander niet voor de toekomst kon worden vastgelegd. Dit heeft geresulteerd in een negatief advies.

Helaas heeft Woonstichting Leystromen laten weten het advies dat is weergeven in het negatieve advies geen vervolg te geven. Stichting Huurders Leystromen vindt dit erg jammer en adviseert huurder die te maken krijgen met sloop, renovatie of onderhoud goed te kijken of de juiste werkwijze wordt gevolgd en niet zonder meer akkoord te gaan met het sociaal plan.