Onder de naam Panda rhei brengt het bestuur van SHL haar jaarverslag uit.

Al met al voor de huurders Leystromen, begon 2022 wederom moeizaam, met tegenwerking in plaats van samenwerking met Leystromen. Waarom we hebben geen idee, gedurende het gehele jaar hebben we diverse pogingen ondernomen om in gesprek en/of tot een dialoog te komen, maar dat is ons niet gelukt. We zijn zelfs uit het jaarverslag 2021 verwijderd of we niet bestonden, het verzoek om dit te herstellen is niet gehonoreerd. 

Wat hadden we samen kunnen bereiken? We hebben niet de zware hamer gebruikt, maar wel de schroevendraaiers en de schaaf om samen een weg te vinden.

Samenwerken zou moeten zijn gebaseerd op wederkerigheid, de rechten/plichten, en vrij moeten zijn van eigen agenda’s die een organisatie nog vele jaren later kunnen schaden, omdat het vertrouwen te voet kwam maar te paard wegreed. Belangrijk is dat je trouw blijft aan je eigen principes in het belang van alle huurders, niet vanuit een morele verhevenheid, maar praktisch oogpunt. Soms is een principiële houding doelmatig als je op cruciale momenten tot hier en niet verder, een streep kunt trekken. Als op dat moment niet de confrontatie wordt gezocht, gaat de hele rechtsordening ten onder. 

Lees hier verder…