Een delegatie van het dagelijks bestuur van Stichting Huurders Leystromen heeft een goed gesprek gehad met de wethouder Wonen van de gemeente Oisterwijk. Naast een kennismaking was het doel om met elkaar informeel te praten over de volkshuisvesting, leefbaarheid, doorstroming en betaalbaarheid.

Aan het eind van het gesprek kon de conclusie worden getrokken dat beide partijen op hoofdlijnen niet ver uit elkaar liggen en dat we een grote overeenkomst zien in de urgente vraagstukken.

Deze kennismaking is belangrijk in de voorbereiding naar de Prestatieafspraken 2023 en verder. Stichting Huurders Leystromen is een van de drie partijen die gezamenlijk invulling geven aan de prestatieafspraken. De andere partijen zijn: Woonstichting Leystromen en de lokale gemeente.