Al jaren is de huurverhoging gekoppeld aan de inflatie, met ingang van 2023 komt hier een einde aan.

In de sociale sector werd eerder al besloten de huren niet meer te laten stijgen dan de gemiddelde CAO-lonen -0,5%. Daarnaast sprak de Woonbond met corporaties af dat een half miljoen huishoudens met een laag inkomen huurverlaging krijgen in 2023.

Ook voor de jaarlijkse huurverhoging in de vrije huurmarkt (huur boven de sociale huurgrens) wordt losgekoppeld aan de inflatie voor het jaar 2023. Minister Hugo de Jonge stuurde de wetswijziging naar Eerste en Tweede Kamer. In plaats van inflatie plus 1% komt de maximale huurverhoging in de geliberaliseerde huurmarkt uit op de gemiddelde loonstijging plus 1%.

We zijn blij dat de huur losgekoppeld wordt van de inflatie, want dat zou hebben geresulteerd in een huurverhoging ruim boven de 10% voor het jaar 2023. We zien de koppeling aan de gemiddelde CAO-loonstijging en prima alternatief echter we zouden maar zien liever een maximale huurstijging onder de gemiddelde CAO-loonstijging. De huidige oplossing biedt nog steeds de ruimte om inkomens en huuruitgaven verder uit elkaar te laten groeien door te hoge huurstijgingen. Terwijl voor veel huishoudens deze ‘woonkloof’ al te groot is.