Het bestuur van Stichting Huurders Leystromen heeft de voorgedragen kandidaat voor de geschillencommissie van Woning in Zicht akkoord bevonden.

S.H.L is blij dat de geschillencommissie weer op sterkte is én dat de kandidaat over veel ervaring in de volkshuisvesting beschikt en tevens woonachtig is in het werkgebied van WIZ. Wij hopen uiteraard dat zo weinig mogelijk huurders uiteindelijk gebruik dienen te maken van deze geschillencommissie om reden dat in een goed dialoog tussen verhuurder en huurder altijd een oplossing te vinden moet zijn.