Door de komst van het corona-virus is het voorlopig niet mogelijk en wenselijk om met elkaar in een vergadering bijeen te komen. Toch zijn er veel zaken die zo goed als mogelijk doorgang moeten vinden. Om die reden start Stichting Huurders Leystromen met digitale vergaderingen. We zijn aan het bekijken of we binnenkort ook met een digitaal spreekuur voor onze achterban kunnen starten. Zodra hierover meer bekend is, leest u het in onze nieuwsrubriek.