3 augustus 2023 Datum dagvaarding t.b.v. bewoners complex Grand Arc Rijen (Anne Frank plein) .
4 augustus 2023 Uitstel aangevraagd namens Leystromen voor rolzitting
16 augustus 2023 Rolzitting Rechtbank (uitgestelt) naar:

16 September 2023 Rolzitting rechtbank

8 September 2023 2e uitstel aangevraagd namens Leystromen voor rolzitting