Nieuwe vormen participatie.

Het corona-virus en persoonlijke ontwikkelingen hebben in 2020 invloed gehad op de samenwerking van de twee huurdersorganisaties binnen Stichting Huurders Leystromen. Omdat alle partijen het eens zijn dat de belangenbehartiging van de huurders binnen Woonstichting...

Digitaal Spreekuur

De eerste testen voor de implementatie van het digitale spreekuur op onze website zijn goed verlopen. “De test met de zichtbaarheid op de site en de kwaliteit van de gesprekken zijn goed verlopen”, aldus Michèle de Vries. Er moet nog wat vervolg testen...

S.H.L digitaal spreekuur

Medio juni gaat Huurders Leystromen een digitaal spreekuur invoeren. Huurders van Woonstichting Leystromen kunnen dat via de website deelnemen aan het spreekuur. Als het spreekuur geopend is dan zal op de website een button verschijnen waarmee de huurder kan inloggen....