Stichting Huurders Leystromen heeft mede namens de verenigingen Uw Huurdersraad en HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek een advies uitgebracht m.b.t. de adviesaanvraag jaarlijkse huuraanpassing 2020. Dit advies is conform de eerdere gemaakte afspraken omtrent dit onderwerp, namelijk verhoging is inflatie volgende (CBS 2,6%) + 1% extra huurverhoging voor huurders onder de 64% grens van de maximale streefhuur en een lagere huurverhoging voor huurders boven de 74% van de maximale streefhuur. De streefhuur is ook dit jaar 69% van de maximale huurprijs van de woning.