Uw Huurdersraad.

1 juli 2021.

De voormalige huurdersbelangenorganisatie Uw Huurdersraad, was verantwoordelijk voor de gemeenten Goirle, Gilze-Rijen, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. 

Het voormalige bestuur van Uw Huurdersraad heeft mede aan de wieg gestaan van Stichting Huurders Leystromen en heeft haar eigen activiteiten langzaam afgebouwd en onder gebracht bij S.H.L. 

De toenmalige voorzitter van Uw Huurdersraad was ook voorzitter van Stichting Huurders Leystromen. Per 4 januari 2021 heeft de heer Groot (voorzitter en 72 jaar) zich bestuurlijk teruggetrokken uit S.H.L. De heer De Groot heeft tot 1 juli 2021 de voorzittersrol van Uw Huurdersraad vorm gegeven.

Uw Huurdersraad is middels een Algemene Ledenvergadering per 1 juli 2021 opgeheven.

Namens alle huurders willen we de heer De Groot en het voltallige bestuur van Uw Huurdersraad bedanken voor hun jarenlange inzet en daadkrachtig optreden als belangenbehartiger voor de huurders in hun werkgebied.