Organisatie

S.H.L.

Tot 2019 waren er drie huurdersorganisaties actief in het werkgebied van Woonstichting Leystromen. Eind 2019 heeft Huurdersvereniging Oisterwijk door gebrek aan nieuwe bestuursleden het besluit moeten nemen om zichzelf op te heffen. Voor de twee overgebleven huurdersorganisaties Uw Huurdersraad en Huurders Belangen Vereniging Hilvarenbeek Was dit een natuurlijk moment om samen een nieuwe stichting op te richten welke de belangen van alle huurders van Woonstichting Leystromen behartigd. In januari 2020 is de Stichting Huurders Leystromen opgericht en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

Covid-19

De oprichting van Stichting Huurders Leystromen lag in de lijn van de eerste plannen uit 2012 om van de drie huurdersorganisaties te groeien tot één organisatie.

Na de oprichting zouden zowel Uw Huurdersraad alsook Huurders Belangen Vereniging Hilvarenbeek (H.B.V.H.) zich in Q2 van 2020 zich opheffen echter, door de komst van het corona-virus en de daaruit voortvloeiende maatregelen zijn de bijeenkomsten in verband met het opgeheffen tot nadere mogelijkheden uitgesteld. Zoals het nu laat aanzien zijn de maatregelen die noodzakelijk zijn om het corona-virus onder controle te houden langdurig van kracht. Dit heeft invloed op de te nemen besluiten, het hoe en wat leest u onder de knop van de huurdersorgansaties.

H.B.V.H.

Lees hier meer…

Uw Huurdersraad

Lees hier meer…

Prestatieafspraken

Wij willen dat er in de Prestatieafspraken lokale aangelegenheden staan. De Lokale Commissie is bij uitstek de gespreks-partner omdat zij weten wat er lokaal speelt

Verduurzamen

Betaalbaarheid is voor mensen in een sociale huurwoning een belangrijk punt. Het verduurzamen van een woning kan een positieve bijdrage leveren aan de woonlasten en wooncomfort.

Starters

De inschrijftijd om in aanmerking te komen voor een huurwoning wordt steeds langer. Om huurwoningen beschikbaar te krijgen moet er innovatief gebouwd worden en moet er meer doorstroming plaatsvinden