Lokale Commissie

Het verschil maken

Woonstichting Leystromen heeft sociale huurwoningen in 17 kernen verdeelt over 6 gemeenten. Van oudsher zitten er culturele verschillen in de kernen en gemeenten. Voor Stichting Huurders Leystromen is het van belang dat de “couleur locale” binnen de belangenbehartiging zichtbaar en gewaarborgd is. We realiseren dat door binnen onze organisatie de zogenaamde Lokale Commissies te hebben.

We hebben 6 Lokale Commissies welke zorgen voor verbinding met sociale partners in de betreffende gemeenten en zij onderhouden contacten met de gemeente. Belangrijke aandachtspunten voor de Lokale Commissies zijn de Prestatieafspraken, samenleving, nieuwbouw, renovatie, langer zelfstandig thuis en doorstroming.

Er zijn de volgende LC ingericht:

 

 

  • Lokale Commissie Alphen-Chaam

  • Lokale Commissie Baarle-Nassau

  • Lokale Commissie Gilze en Rijen

  • Lokale Commissie Goirle

  • Lokale Commissie Hilvarenbeek

  • Lokale Commissie Oisterwijk

Een Lokale Commissie is een zelfsturend team, naast verplichte activiteiten zoals bijvoorbeeld de Prestatieafspraken, opbouwen en onderhouden lokaal netwerk kunnen zij afhankelijk van de lokale behoeften invulling geven aan hun activiteiten. Vanuit Stichting Huurders Leystromen krijgen zij een budget om invulling te geven aan hun activiteiten.

Een Lokale Commissie is een onderdeel van de Stichting Huurders Leystromen dus zij zullen het vastgesteld beleid uitvoeren maar hebben vanuit hun kennis en lokale verbondenheid ook invloed op het beleid/richting van de stichting. 

Het is vanzelfsprekend dat de lokale commissies betrokken zijn bij de stichting en ook deelnemen aan het cursusaanbod vanuit de Stichting Huurders Leystromen.

 

Aanmelden voor een Lokale Commissie.

In principe kan elke inwoner van één van de 17 kernen zitting nemen in de Lokale Commissie van zijn/haar gemeenten. Voorwaarden is uiteraard wel dat men betrokkenheid heeft bij het sociaal huren.

Aanmelden kan eenvoudig door een mail met naam, plaats en motivatie te sturen naar  LC@HuurdersLeystromen.nl

 

Onze lokale missie

Op lokaal niveau zijn er uiteenlopende uitdagingen waarvan de oplossingsrichting centraal in de organisatie wordt bedacht. De uitvoering gebeurd echter lokaal en zal per gemeente moeten worden afgestemd naar de behoefte. Daarom is het belangrijk dat er binnen elke gemeente een Lokale Commissie is, die lokale en centraal in de uitvoer bij elkaar brengt. Om drie voorbeelden te geven die per gemeenten kunnen verschillen in behoefte en uitvoering.

Prestatieafspraken

Wij willen dat er in de Prestatieafspraken lokale aangelegenheden staan. De Lokale Commissie is bij uitstek de gespreks-partner omdat zij weten wat er lokaal speelt

Verduurzamen

Betaalbaarheid is voor mensen in een sociale huurwoning een belangrijk punt. Het verduurzamen van een woning kan een positieve bijdrage leveren aan de woonlasten en wooncomfort.

Starters

De inschrijftijd om in aanmerking te komen voor een huurwoning wordt steeds langer. Om huurwoningen beschikbaar te krijgen moet er innovatief gebouwd worden en moet er meer doorstroming plaatsvinden