Projectgroepen

Samen komen we verder

Het behartigen van belangen voor huurders is een breed werkveld, er komen veel uiteenlopende onderwerpen ter tafel.

Om dit als Stichting Huurders Leystromen allemaal in goede banen te leiden, hebben we een veelzijdig, krachtig en samenwerkende teams nodig die over voldoende motivatie, interesse en kennis beschikken.

Om de veelheid van onderwerpen te kunnen behandelen werken we samen met projectgroepen. Projectgroepen zijn samengesteld op basis van het thema. Deze projectgroepen denken na over leefbaarheid, duurzaamheid, techniek, woningbouw, prestatieafspraken, enz. De tijdsduur en inzet wordt door de projectgroepen zelf bepaald.

Het uiteindelijke doel is dat de projectgroepen het S.H.L-bestuur en/of de Lokale Commissies kunnen informeren en adviseren. Daarnaast kan de projectgroep gevraagd- en ongevraagde adviezen schrijven voor het S.H.L-bestuur en Woonstichting Leystromen.

Heeft u ook interesse om deel te nemen in één of meerdere projectgroepen meldt u dan aan via het onderstaande formulier.

    Stichting Huurders Leystromen is volop in ontwikkeling

    Stichting Huurders Leystromen is volop in ontwikkeling in de groei naar een krachtige huurders belangenorganisatie. Deze groei realiseren we gezamenlijk. U kunt uw bijdrage leveren door u aan te melden voor de Huurderscommissie, een Lokale Commissie, een Projectgroep of kenbaar te maken dat u eventueel in het S.H.L-bestuur wilt meebouwen aan Stichting Huurders Leystromen.

    Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.