Huurderscommissie

Wat is de een zonder de ander.

Stichting Huurders Leystromen is een vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen van alle huurders van Woonstichting Leystromen. Als betrokken huurder kun je als vrijwilliger actief worden in één of meerdere commissies of projectgroepen om zo directe invloed te hebben op de organisatie en uitvoering van de doelen van de stichting.

Als huurdersorganisatie is die directe invloed van huurders niet voldoende. Daarom heeft Stichting Huurders Leystromen een Huurderscommissie.

In deze Huurderscommissie kunnen huurders zitting nemen die invloed willen hebben op het beleid en koers van Stichting Huurders Leystromen, ook kunnen bestuursleden voor het S.H.L-bestuur worden voorgedragen (bij vacatures) en worden de leden van de Huurderscommissie jaarlijks bijgepraat over de gang van zaken, de doelen en de verantwoording van het afgesloten boekjaar.

De Huurderscommissie kunt u zien als het lidmaatschap van een vereniging en de bijeenkomsten van de Huurderscommissie als de ledenvergadering van een vereniging. Het grote verschil tussen de Huurderscommissie en het lidmaatschap van een vereniging is dat het lidmaatschap van de Huurderscommissie geheel gratis is.

Aanmelden voor de Huurderscommissie.

Elke huurder bij Woonstichting Leystromen uit  één van de 17 kernen kan zitting nemen in de Huurderscommissie..

Aanmelden kan eenvoudig door uw gegevens via onderstaande aanmeldformulier door te geven.

Let op, per woonadres is één aanmelding toegestaan.

 

Stichting Huurders Leystromen is volop in ontwikkeling

Een belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling is de groei van de Huurderscommissie.

De Huurderscommissie bepaald mede de koers en visie van Stichting Huurders Leystromen. Daarnaast geeft het bestuur van de stichting verantwoording  af over het afgelopen boekjaar (jaar bijeenkomst), daarnaast kan het bestuur de Huurderscommissie tussentijds raadplegen voor belangrijke toetsing van beleid.

De verwachting is dat de Huurderscommissie in het vierde kwartaal van 2022 bij elkaar komt. Eind kwartaal 2022 krijgen de leden het jaarverslag 2021 in hun mailbox.

Belangrijke onderwerpen:

 

Prestatieafspraken

Wij willen dat er in de Prestatieafspraken lokale aangelegenheden staan. De Lokale Commissie is bij uitstek de gespreks-partner omdat zij weten wat er lokaal speelt

Verduurzamen

Betaalbaarheid is voor mensen in een sociale huurwoning een belangrijk punt. Het verduurzamen van een woning kan een positieve bijdrage leveren aan de woonlasten en wooncomfort.

Starters

De inschrijftijd om in aanmerking te komen voor een huurwoning wordt steeds langer. Om huurwoningen beschikbaar te krijgen moet er innovatief gebouwd worden en moet er meer doorstroming plaatsvinden