Stel tijd & kennis beschikbaar!

Raak betrokken

Stichting Huurders Leystromen bestaat volledig uit vrijwilligers. Een ieder kan zijn/haar steentje bijdragen om het sociaal huren in het werkgebied van Woonstichting Leystromen sociaal te houden.

uren inzet vrijwilligers 2019

Samenwerking met andere organisaties

%

Huurders tevredenheid

Hoe kun jij bijdragen

Werkgroep

Een werkgroep is een team van vrijwilligers die zich tijdelijk inzetten voor een specifiek onderwerp. Onderwerpen als, huurverhoging, begroting Leystromen, kwaliteit huurwoning, advies verbetering klantenservice, enz.

Lokale commissie

Woonstichting Leystromen is in diverse gemeenten actief. Wij streven er naar om in elke gemeente een lokale commissie te hebben die zich focust op lokale activiteiten en de prestatieafspraken. Daarnaast zorgen zij dat er vanuit S.H.L. diverse verbindingen met lokale organisaties ontstaan.

Bewonerscommissie

S.H.L streeft ernaar dat binnen elk appartementen complex een bewonerscommissie aanwezig is. Zij kunnen zorgdragen dat complex gebonden zaken goed verlopen, zoals onderhoud, contact huismeester en de (brand)veiligheid.

Daanaast zijn de commissies een goede informatiebron voor de S.H.L. en zorgen we voor onderling contact en cursussen.

 

Adviesraad

Wij staan als organisatie voor, achter en naast de huurders van Woonstichting Leystromen. Het gaat tenslotte om de belangen van de huurder. Om een goed contact te hebben met de huurders hebben we een adviesraad, hierin kunnen huurders zitting nemen en via deze commissie invloed uitoefenen op het beleid dat S.H.L. voert.

Onze missie

Stichting Huurders Leystromen wil dat alle huurders van Woonstichting Leystromen in goede & veilige woningen wonen in een prettige woonomgeving. Deze woningen dienen betaalbaar te zijn ook voor de mensen met een laag inkomen. Wij willen dat Woonstichting Leystromen zich maximaal inzet om daar waar zij invloed heeft op de woonlasten van de huurder deze ook zo laag mogelijk te laten zijn.

Woonlasten

Diverse kosten hebben invloed op de woonlasten die een huurder heeft. Naast gematigde huurverhoging willen wij dat Woonstichting Leystromen blijft investeren en innoveren in het verduurzamen van elke huurwoning zodat ook voor huurder de (toekomstige) energierekening betaalbaar blijft.

Woonomgeving

Het wonen in goede en veilige woningen dient vanzelfsprekend te zijn. Woonstichting Leystromen, gemeenten en inwoners dienen gezamenlijk een bijdrage te leveren aan een prettige woonomgeving waarin iedereen thuis kan zijn. Dit thuis zijn in de buurt levert ook een belangrijke bijdrage aan het langer zelfstandig blijven wonen.

Lokaal & Regionaal

Stichting Huurders Leystromen beter bekend onder de naam Huurders Leystromen is opgericht op 22 januari 2020.

De nieuwe organisatie maakt het mogelijk om zowel de lokale (per gemeente) én de regionale belangen van en voor huurders op elkaar af te stemmen én op een juiste invulling te geven.

Belangrijke voorwaarden is dat de “coleur locale” behouden blijft. Wij garanderen dat doordat we in elke gemeente een Lokale Commissie hebben. 

Intern samenwerken

Bij Stichting Huurders Leystromen kan iedereen een  bijdrage leveren. Het maakt niet uit of je een huurder, koper of starter bent, door een brede samenwerking te realiseren kunnen we het maximale bereiken.

Dat bereiken van de samenwerking doen we in kleine zelfsturende teams die plaats/tijd onafhankelijk werken omdat we weten dat actieve mensen niet altijd op elk tijdstip kunnen samenkomen.

Onze geschiedenis in het kort

Voor 2012

In 2012 heeft er een fusie plaatsgevonden tussen Woonstichting Stromenland en Woonstichting Leyakkers. Door deze fusie ontstond Woonstichting Leystromen met ongeveer 10.000 huurwoningen. In het nieuwe werkgebied van Woonstichting Leystromen zijn ten tijde van de fusie 3 belangenorganisaties actief, namelijk HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek, (1.000 woningen), Huurdersvereniging Oisterwijk (2.300 woningen) en Uw Huurdersraad (6.700 woningen).

2012 - 2014

Na het ontstaan van Woonstichting Leystromen hebben de drie huurdersorganisaties besloten om zelfstandig te blijven bestaan. Belangrijkste reden hiervoor was het behoud van de lokale kleur binnen het grote werkgebied van Woonstichting Leystromen. Wel hebben de huurdersorganisaties een start gemaakt met de onderlinge samenwerking. De eerste contouren van samenwerking worden geschetst.

2015 - 2018

De huurdersorganisaties gaan intensiever samenwerken op regionaal niveau. Dat wil zeggen dat onder andere alle adviezen die boven lokaal zijn (huurverhoging, sociaal plan, huurbeleid, enz) gezamenlijk worden uitgebracht. Om deze samenwerking te bekrachtigen word er een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de partijen én het Huurders Overleg Platform wordt opgericht. Dit is een informele organisatie die de gezamenlijke adviezen uitbrengt maar ook het lidmaatschap van de Woonbond en cursussen centraal inkoopt.

2019

In de loop van het jaar wordt duidelijk dat Huurdersvereniging Oisterwijk helaas haar vereniging moet gaan sluiten door gebrek aan nieuwe bestuursleden. Op 31 december 2019 sluit deze vereniging definitief haar deuren. De twee overgebleven verenigingen kunnen statutair niet de belangen van de huurders in het werkgebied van Huurdersvereniging Oisterwijk overnemen. Mede hierdoor besluiten beide organisaties dat dit het natuurlijke moment is om eerdere plannen om tot één organisatie te komen weer uit de kast te halen. Eind 2019 spreken beide organisaties de intentie uit om tot één organisatie te komen.

2020

Op 22 januari richten de twee overgebleven huurdersorganisaties Stichting Huurders Leystromen op. Deze nieuwe stichting zal in het gehele werkgebied van Woonstichting Leystromen de belangen van de huurders gaan behartigen. Door deze nieuwe organisaties zullen beide huurdersorganisaties zich in de loop van 2021 gaan opheffen en alle activiteiten onderbrengen in de Stichting Huurders Leystromen.

2021

Door corona maatregelen en persoonlijke omstandigheden is de verdere ontwikkeling van Stichting Huurders Leystromen in 2020 wat achterop geraakt. In januari 2021 is er een nieuwe groep van ervaren belangenbehartigers en diverse huurders geformeerd. Zij gaan met adviesbureau Fraey aan de slag om een nieuwe fundering neer te leggen waarop S.H.L verder gebouwd kan worden.

Samen sterk in sociaal huren.