S.H.L kiest…

Al enige tijd was de Raad van Commissarissen van Woonstichting Leystromen, door een onverwacht stoppen van één van de leden niet voltallig. Eind 2021 is de sollicitatieprocedure opgestart en heeft de sollicitatiecommissie, bestaande uit 2 leden van de Raad van...

Negatief advies sociaal plannen

Eind 2021 heeft Woonstichting Leystromen middels een adviesaanvraag een akkoord gevraagd voor een tweetal sociaal plannen, namelijk het sociaal plan sloop en het sociaal plan renovatie. Na het bestuderen van beide documenten kwamen er veel vragen naar boven, in de...

Geschillencommissie WIZ

Het bestuur van Stichting Huurders Leystromen heeft de voorgedragen kandidaat voor de geschillencommissie van Woning in Zicht akkoord bevonden. S.H.L is blij dat de geschillencommissie weer op sterkte is én dat de kandidaat over veel ervaring in de volkshuisvesting...