Nieuwe vormen participatie.

Het corona-virus en persoonlijke ontwikkelingen hebben in 2020 invloed gehad op de samenwerking van de twee huurdersorganisaties binnen Stichting Huurders Leystromen. Omdat alle partijen het eens zijn dat de belangenbehartiging van de huurders binnen Woonstichting...