Digitaal overleg

Door de komst van het corona-virus is het voorlopig niet mogelijk en wenselijk om met elkaar in een vergadering bijeen te komen. Toch zijn er veel zaken die zo goed als mogelijk doorgang moeten vinden. Om die reden start Stichting Huurders Leystromen met digitale...

Advies huurverhoging 2020

Stichting Huurders Leystromen heeft mede namens de verenigingen Uw Huurdersraad en HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek een advies uitgebracht m.b.t. de adviesaanvraag jaarlijkse huuraanpassing 2020. Dit advies is conform de eerdere gemaakte afspraken omtrent dit...

Corona-virus

Stichting Huurders Leystromen houdt zich aan de richtlijnen van de RIVM, hierdoor zijn er tot 1 juni dit jaar geen bijeenkomsten en/of evenementen gepland. Alle interne bijeenkomsten zoals vergaderingen zullen enkel via de digitale mogelijkheden plaatsvinden. Dat...