Welkom bij

Stichting Huurders Leystromen

De belangenbehartiger

door, voor & van alle huurders van

Woonstichting Leystromen

Lokale & Regionale Belangenbehartiging

Stichting Huurders Leystromen, beter bekend onder de naam Huurders Leystromen is opgericht op 22 januari 2020. De nieuwe…

Denk & Praat mee

Als huurder bij Woonstichting Leystromen wordt u van harte uitgenodigd om mee te denken & praten. U kunt op verschillende….

Aandachtspunten 2020 – 2025

Maximale invloed op beleid Woonstichting Leystromen

Sinds 2015 hebben huurdersorganisaties vanuit landelijke regelgeving meer invloed gekregen op het beleid van een woonstichting. Om deze invloed maximaal te benutten kunnen huurders van Woonstichting Leystromen zich actief aansluiten bij Stichting Huurders Leystromen om zo maximaal invloed uit te oefen op het beleid. Welke punten zetten wij op de agenda van de komende jaren.

Kwaliteit van de huurwoning

Verduurzaming van de huurwoning

Betaalbaarheid van de huurwoning

Doorstroming in het woningaanbod

Beschikbaarheid woningen voor starters

Innovatief toekomstbestendig bouwen

Polsslag

Stichting Huurders Leystromen heeft een controlefunctie op het beleid en uitvoering door Woonstichting Leystromen.

Invloed

Via Stichting Huurders Leystromen hebben huurders invloed op het beleid en koers die Woonstichting Leystromen vaart.

Doelen

Stichting Huurders Leystromen komt op voor de belangen van huurders van Woonstichting Leystromen.

Kennis & Kracht

Stichting Huurders Leystromen haalt zijn kracht uit de kennis die we samen delen.

Klacht bestuurder Leystromen naar toezichthouders

Zoals u ongetwijfeld weet heeft de bestuurder van Woonstichting Leystromen al sinds haar aantreden getracht om de officiële en wettelijke inbreng vanuit de huurder te ondermijnen. Zij heeft niet alleen eenzijdig de communicatie met de huurdersorganisatie beëindigd...

Jaarverslag SHL 2022 is beschikbaar

Onder de naam Panda rhei brengt het bestuur van SHL haar jaarverslag uit. Al met al voor de huurders Leystromen, begon 2022 wederom moeizaam, met tegenwerking in plaats van samenwerking met Leystromen. Waarom we hebben geen idee, gedurende het gehele jaar hebben...

Bewoners met blokverwarming: check of energiecompensatie aangevraagd is

De Woonbond roept bewoners met een collectieve aansluiting voor warmte of elektriciteit op, om snel via de ‘statusviewer’ te controleren of hun verhuurder of VvE compensatie aangevraagd heeft en of die al is toegekend. Het ministerie van EZK heeft deze week...

Dagvaarding Leystromen/Warmte geschil WKO

3 augustus 2023 Datum dagvaarding t.b.v. bewoners complex Grand Arc Rijen (Anne Frank plein) .4 augustus 2023 Uitstel aangevraagd namens Leystromen voor rolzitting16 augustus 2023 Rolzitting Rechtbank (uitgestelt) naar: 16 September 2023 Rolzitting rechtbank 8...

Eindelijk geld voor blokverwarming

bron RLT/nieuws Heb jij blokverwarming? Dan kun je niet zelf je energiecompensatie aanvragen. Je verhuurder of Vereniging van Eigenaren (VvE) moet dit doen. Zij besteden het vaak uit aan dienstverleners die hier veel extra geld voor vragen. Dat blijkt...

Wij laten de huurders van Leystromen niet zomaar buitenspel zetten.

Dus kom in actie! Hilvarenbeek, 15 februari 2023. Beste Huurder, Vandaag hebben we in alle lokale bladen een open brief gepubliceerd over de ontwikkelingen rondom huurdersparticipatie bij wooncorporatie Leystromen. Afgelopen week werden wij onaangenaam verrast door de...

Huurders Bijeenkomst

Op woensdag 25 januari 2023 organiseert uw huurderbelangenorganisatie Stichting Huurders Leystromen een kennismaking en informatie bijeenkomst voor alle huurders van Woonstichting Leystromen.  De bijeenkomst wordt georganiseert vanuit meerdere invalshoeken, wij willen...

Huurverhoging

Al jaren is de huurverhoging gekoppeld aan de inflatie, met ingang van 2023 komt hier een einde aan. In de sociale sector werd eerder al besloten de huren niet meer te laten stijgen dan de gemiddelde CAO-lonen -0,5%. Daarnaast sprak de Woonbond met corporaties af dat...

Uitbreiding landelijk netwerk.

Ondanks tegenwerking van woonstichting Leystromen is eerder dit jaar uw huurdersorganisatie Huurders Leystromen lid geworden van de Nederlandse Woonbond. Het bestuur is ervan overtuigd dat men via dit lidmaatschap vroegtijdig geïnformeerd wordt over landelijke...

Wat is S.H.L?
Voor wie is S.H.L actief?

Hier vindt u informatie over wat Stichting Huurders Leystromen is en voor wie wij actief zijn.

Wat is Stichting Huurders Leystromen?

Stichting Huurders Leystromen is de organisatie die opkomt voor de belangen van huurders van Woonstichting Leystromen

Wij doen dat door adviezen, gevraagd en ongevraagd, uit te brengen over alle zaken die te maken hebben met het verhuren van sociale huurwoningen. Te denken valt zaken als de kwaliteit van de woning, de huurverhoging, begroting verhuurder, het verduurzamen maar ook over de leefbaarheid van de wijk/buurt. Kortom wij zijn actief op het brede pallet van het sociaal huren.

Daarnaast praten en beïnvloeden we ook de gemeenten waarin Woonstichting Leystromen actief is, dit doen we o.a. doormiddel van actief deel te nemen aan de prestatieafspraken en te participeren in lokale netwerken. 

Waarom een stichting?

Stichting Huurders Leystromen is ontstaan uit een intensieve samenwerking tussen de voormalige huurdersorganisaties die actief waren in het werkgebied van Woonstichting Leystromen.

Er is bewust gekozen om tot de stichting Huurders Leystromen te komen omdat het zijn van een vereniging de lading van onze werkzaamheden niet geheel dekt. Een vereniging wekt naar de buitenwereld de indruk dat deze met name de belangen voor haar leden behartigd. Dit is én was uiteraard niet het geval bij de drie voorgaande organisaties, maar dat was wel een reden om over te gaan tot een stichting zodat het zijn van een belangenbehartiger voor alle huurders van Woonstichting Leystromen voor een ieder helder is.

Als stichting zijn we het aanspreekpunt voor alle huurders van Woonstichting Leystromen. Let wel, als je als huurder een klacht, een reparatieverzoek of een vraag over je huurwoning dan dien je uiteraard contact op te nemen met Woonstichting Leystromen. Mocht je als huurder vastlopen bij de verhuurder, komen ze hun afspraken niet na, wordt je niet goed behandeld of wil je meer weten over bepaalde zaken, dan kun je als huurder terecht bij Stichting Huurders Leystromen. Wij geven je graag tips en indien mogelijk ondersteunen wij daar waar mogelijk is. Belangrijk is wel om op te merken dat wij geen geschillencommissie zijn voor huurders/verhuurder. 

Hoe is de organisatie opgebouwd?

Bij de oprichting van de Stichting Huurders Leystromen was één van de uitgangspunten dat de huurder(s) van Woonstichting Leystromen betrokken en invloed zouden moeten hebben op de het beleid van de stichting. Om dit uitgangspunt te waarborgen is de organisatie alsvolgt opgebouwd.

 • Algemeen bestuur;
  • min 3 – max 9 huurders;
  • verantwoording beleid;
  • toekomst visie organisatie;
  • facilitair aan commissies;
  • contact directie woonstichting.
 • Lokale Commissie;
  • georganiseerd per gemeenten;
  • richt zich op de prestatieafspraken;
  • richt zich op lokale participatie;
  • betrokken bij de lokale leefbaarheid;
 • Commissie bewonerscommissies;
  • cursussen;
  • ondersteunen/leren van elkaar;
  • beleidszaken complexen.
   • onderhoud;
   • renovatie;
   • groenonderhoud;
   • huismeester;
   • veiligheid.
 • Commissie huurders;
  • beleidsbeïinvloeding stichting;
  • controlefunctie stichting;
  • input visie ontwikkeling.
 • Werkgroepen;
  • tijdspad vooraf bepaald;
  • doelgericht (advies);
  • deskundigheid op onderwerp.
Voor wie zijn wij actief?

Stichting Huurders Leystromen is actief voor alle huurders van Woonstichting Leystromen.

Wij behartigen hun belangen bij:

 • Woonstichting Leystromen;
 • gemeente Baarle-Nassau;
 • gemeente Chaam-Alpen;
 • gemeente Gilze-Rijen;
 • gemeente Goirle;
 • gemeente Hilvarenbeek
 • gemeente Oisterwijk.

Als stichting komen wij op voor het algemeen belang, wat wil zeggen dat wij geen bemiddeling doen in individuele geschillen tussen huurder/huurder of verhuurder/huurder. Ondanks deze beperking kunnen wij huurders adviseren welke weg te volgen om te komen tot een oplossing. Daarnaast willen wij graag op de hoogte zijn van eventuele geschillen die er spelen, zodat we dit eventueel kunnen vertalen naar een algemeen beeld, zoals het verbeteren van de klantenservice, verhogen van leefbaarheid, kwaliteit van de woningen en vele andere onderwerpen. 

Hoe denkt & praat u mee met de S.H.L?

Huurders van Woonstichting Leystromen hebben maximaal invloed via Stichting Huurders Leystromen. Dit kan zijn door deel te nemen in het bestuur, een commissie of een (tijdelijke) werkgroep. Er zijn vele manieren om uw kennis in te zetten en/of te vergroten in specifieke onderwerpen of meer in algemene zin.

Wij komen graag met u in contact om te kijken hoe u uw kennis kunt inzetten voor het algemeen belang van de huurder. Neem contact op via info@huurdersleystromen.nl of via het contactformulier op deze site voor het maken van een kennismaking.

 

De misstanden in de sociale woningmarkt in het verleden uitgelegd, door Zondag met Lubach.

Een krachtige huurdersorganisatie kan mede zorgdragen om misstanden zoals die in het verleden hebben plaatsgevonden helpen te  voorkomen.

Magazine De Huurder

Naast onze nieuwsbrief geven we tweemaal per jaar het magazine De Huurder uit. Dit magazine ter waarde van €.3,95 wordt gratis toegezonden naar de huurders van Woonstichting Leystromen.

 

Nieuwsbrief De Huurder

Naast het magazine De Huurder brengen we  per kwartaal een korte digitale nieuwsbrief uit over actuele zaken waar we mee bezig zijn. Zo blijft u als huurder op de hoogte van zaken die voor u van belang kunnen zijn.

 

Online Jaarverslag 2022

Wilt u meer weten over Stichting Huurders Leystromen, lees dan het jaarverslag.
Een moeizaam jaar waarin vrijwilligers zich maximaal hebben ingezet om uw belangen als huurder op de kaart te behouden.

Wat huurders zeggen

“Belangenbehartiging is belangrijk maar vaak onzichtbaar actief achter de schermen. Je komt er pas achter wat het belang is als het er niet meer is. Ik ben dan ook blij dat Stichting Huurders Leystromen is ontstaan, voor ons belang”

“Stichting Huurders Leystromen is een nieuwe organisatie die door het ontstaan uit de oude huurdersorganisaties heel veel ervaring heeft en mede daardoor zorgt voor continuïteit in onze belangenbehartiging”

“Elke sociale verhuurder is in basis een goed verhuurder. Echter, het hebben van een krachtige belangenorganisatie zorgt ervoor dat Woonstichting Leystromen zich bewust blijft van hun bestaansrecht en doel, namelijk goede en betaalbare huisvesting.”

Contact met S.H.L

Contact tussen huurders van Woonstichting Leystromen en Stichting Huurders Leystromen is van groot belang. 
Enerzijds wordt de huurder goed geïnformeerd over vraagstukken die hij/zij heeft. Uw input het een uitgelezen kans voor S.H.L om te weten wat er  onder de huurders leeft, om dit vervolgens te vertalen naar Woonstichitng Leystromen.
In de animatie film vindt u op welke wijze u als huurder, contact kunt opnemen met het team vrijwilligers van S.H.L.

Samenwerkingspartners

De Nieuwe Wind

Vanuit De Nieuwe Wind maken we het verschil in onder andere het professionaliseren van huurders- organisaties en het vormgeven en begeleiden van participatieprocessen.  

Het Huurdershuis

Het Huurdershuis is een onafhankelijke stichting en adviseert huurders, bewonerscommissies, huurders- organisaties, sociale professionals en woningcorporaties. 

Nederlandse Woonbond

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties! De woonbond is naast de landelijke belangenbehartiger voor huurders ook het kenniscentrum voor huurdersorganisaties. 

Durf jij jezelf uit te dagen én jou kennis & inzichten in te brengen bij S.H.L ten behoeve van alle huurders van Woonstichting Leystromen, stel je dan nu voor bij het S.H.L-bestuur.

Contactgegevens

Bezoek alleen op afspraak.

Via het contactformulier of digitaal spreekuur.

Mail: info@huurdersleystromen.nl

Postbus 170, 5120 AD Rijen

Telefoon: 06 13 42 13 04

KvK nummer: 77098110

Privacy-beleid

 

Het mag duidelijk zijn dat uw privacy voor ons op nummer 1 staat.  

Vragen om uw toestemming

We moeten u echter wel vragen of u het goed vindt dat we u af en toe een nieuwsbrief  en/of enquéte toesturen. We mogen dat niet zomaar doen, u moet daar expliciet toestemming voor geven. Deze toestemming verleent u zodra u zich aanmeld voor het digitale magazine De Huurder en/of enquéte.

Via uw aanmelding geeft u ons toestemming om u tot wederopzegging, het digitale magazine en/of enquêtes  toe te sturen.

Ons magazine De Huurder waarin we belangrijke ontwikkelingen en wetenswaardigheden onder uw aandacht brengen, sturen we, met uw akkoord, via email naar u toe. We doen dat niet vaak; hooguit 3x per jaar ontvangt u het digitale magazine De Huurder, met dan ook nog eens belangrijk nieuws voor u en/of uw woonomgeving. 

Uw mening telt

De enquêtes zorgen dat wij úw mening kunnen overbrengen bij Woonstichting Leystromen. Uw mening, die zo belangrijk is, moet wel gehoord blijven worden. Daarom is het zo belangrijk dat u zich aanmeld voor onze nieuwsbrieven en enquêtes.​ Wij zullen u maximaal 12 maal per jaar een digitale enquête toe zenden.

Uitschrijven

U kunt altijd, zonder opgaaf van reden uitschrijven. Die mogelijkheid krijgt u bij ieder bericht dat u van ons ontvangt.