Welkom bij 

Stichting Huurders Leystromen

De belangenbehartiger

van & voor alle huurders van

Woonstichting Leystromen

Lokale & Regionale Belangenbehartiging.

Stichting Huurders Leystromen, beter bekend onder de naam Huurders Leystromen is opgericht op 22 januari 2020. De nieuwe…

Denk & Praat mee

Als huurder bij Woonstichting Leystromen wordt u van harte uitgenodigd om mee te denken & praten. U kunt op verschillende….

Aandachtspunten 2020 – 2025

Maximale invloed op beleid Woonstichting Leystromen

Sinds 2015 hebben huurdersorganisaties vanuit landelijke regelgeving meer invloed gekregen op het beleid van een woonstichting. Om deze invloed maximaal te benutten kunnen huurders van Woonstichting Leystromen zich actief aansluiten bij Stichting Huurders Leystromen om zo maximaal invloed uit te oefen op het beleid. Welke punten zetten wij op de agenda van de komende jaren.

Kwaliteit van de huurwoning

Verduurzaming van de huurwoning.

Betaalbaarheid van de huurwoning.

Doorstroming in het woningaanbod.

Beschikbaarheid woningen voor starters.

Innovatief toekomstbestendig bouwen.

Doelen

Stichting Huurders Leystromen komt op voor de belangen van huurders. Waar streven wij naar……

Invloed

Als Stichting Huurders Leystromen vinden wij het belangrijk dat huurders invloed hebben op onze koers. 

Polsslag

Als Stichting Huurders Leystromen hebben we ook een controle functie op het beleid en uitvoering door Woonstichting Leystromen.

Kennis & Kracht

De wereld is continue in beweging. Het is dan ook belangrijk om te blijven beschikken over actuele informatie.

Wat is S.H.L?
Voor wie is S.H.L actief?

Hier vindt u informatie over wat Stichting Huurders Leystromen is en voor wie wij actief zijn.

Wat is Stichting Huurders Leystromen?

Stichting Huurders Leystromen is de organisatie die opkomt voor de belangen van huurders van Woonstichting Leystromen

Wij doen dat door adviezen, gevraagd en ongevraagd, uit te brengen over alle zaken die te maken hebben met het verhuren van sociale huurwoningen. Te denken valt zaken als de kwaliteit van de woning, de huurverhoging, begroting verhuurder, het verduurzamen maar ook over de leefbaarheid van de wijk/buurt. Kortom wij zijn actief op het brede pallet van het sociaal huren.

Daarnaast praten en beïnvloeden we ook de gemeenten waarin Woonstichting Leystromen actief is, dit doen we o.a. doormiddel van actief deel te nemen aan de prestatieafspraken en te participeren in lokale netwerken. 

Waarom een stichting?

Stichting Huurders Leystromen is ontstaan uit een intensieve samenwerking tussen de voormalige huurdersorganisaties die actief waren in het werkgebied van Woonstichting Leystromen.

Er is bewust gekozen om tot de stichting Huurders Leystromen te komen omdat het zijn van een vereniging de lading van onze werkzaamheden niet geheel dekt. Een vereniging wekt naar de buitenwereld de indruk dat deze met name de belangen voor haar leden behartigd. Dit is én was uiteraard niet het geval bij de drie voorgaande organisaties, maar dat was wel een reden om over te gaan tot een stichting zodat het zijn van een belangenbehartiger voor alle huurders van Woonstichting Leystromen voor een ieder helder is.

Als stichting zijn we het aanspreekpunt voor alle huurders van Woonstichting Leystromen. Let wel, als je als huurder een klacht, een reparatieverzoek of een vraag over je huurwoning dan dien je uiteraard contact op te nemen met Woonstichting Leystromen. Mocht je als huurder vastlopen bij de verhuurder, komen ze hun afspraken niet na, wordt je niet goed behandeld of wil je meer weten over bepaalde zaken, dan kun je als huurder terecht bij Stichting Huurders Leystromen. Wij geven je graag tips en indien mogelijk ondersteunen wij daar waar mogelijk is. Belangrijk is wel om op te merken dat wij geen geschillencommissie zijn voor huurders/verhuurder. 

Hoe is de organisatie opgebouwd?

Bij de oprichting van de Stichting Huurders Leystromen was één van de uitgangspunten dat de huurder(s) van Woonstichting Leystromen betrokken en invloed zouden moeten hebben op de het beleid van de stichting. Om dit uitgangspunt te waarborgen is de organisatie alsvolgt opgebouwd.

 • Algemeen bestuur;
  • min 3 – max 9 huurders;
  • verantwoording beleid;
  • toekomst visie organisatie;
  • facilitair aan commissies;
  • contact directie woonstichting.
 • Lokale Commissie;
  • georganiseerd per gemeenten;
  • richt zich op de prestatieafspraken;
  • richt zich op lokale participatie;
  • betrokken bij de lokale leefbaarheid;
 • Commissie bewonerscommissies;
  • cursussen;
  • ondersteunen/leren van elkaar;
  • beleidszaken complexen.
   • onderhoud;
   • renovatie;
   • groenonderhoud;
   • huismeester;
   • veiligheid.
 • Commissie huurders;
  • beleidsbeïinvloeding stichting;
  • controlefunctie stichting;
  • input visie ontwikkeling.
 • Werkgroepen;
  • tijdspad vooraf bepaald;
  • doelgericht (advies);
  • deskundigheid op onderwerp.
Voor wie zijn wij actief?

Stichting Huurders Leystromen is actief voor alle huurders van Woonstichting Leystromen.

Wij behartigen hun belangen bij:

 • Woonstichting Leystromen;
 • gemeente Baarle-Nassau;
 • gemeente Chaam-Alpen;
 • gemeente Gilze-Rijen;
 • gemeente Goirle;
 • gemeente Hilvarenbeek
 • gemeente Oisterwijk.

Als stichting komen wij op voor het algemeen belang, wat wil zeggen dat wij geen bemiddeling doen in individuele geschillen tussen huurder/huurder of verhuurder/huurder. Ondanks deze beperking kunnen wij huurders adviseren welke weg te volgen om te komen tot een oplossing. Daarnaast willen wij graag op de hoogte zijn van eventuele geschillen die er spelen, zodat we dit eventueel kunnen vertalen naar een algemeen beeld, zoals het verbeteren van de klantenservice, verhogen van leefbaarheid, kwaliteit van de woningen en vele andere onderwerpen. 

Hoe denk & praat ik mee met de S.H.L?

Huurders van Woonstichting Leystromen hebben maximaal invloed via Stichting Huurders Leystromen. Dit kan zijn door deel te nemen in het bestuur, een commissie of een (tijdelijke) werkgroep. Er zijn vele manieren om uw kennis in te zetten en/of te vergroten in specifieke onderwerpen of meer in algemene zin.

Wij komen graag met u in contact om te kijken hoe u uw kennis kunt inzetten voor het algemeen belang van de huurder. Neem contact op via info@huurdersleystromen.nl of via het contactformulier op deze site voor het maken van een kennismaking.

 

De misstanden in de sociale woningmarkt in het verleden  uitgelegd door Zondag met Lubach.

Een krachtige huurdersorganisatie kan mede zorgdragen om misstanden zoals die in het verleden hebben plaatsgevonden helpen te  voorkomen. 

 

 

 

Magazine

Middels het digitale magazine De Huurder houden wij u graag op de hoogte van de lokale- en landelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor u als de huurder van Woonstichting Leystromen.

U kunt zich gratis abonneren op ons digitale magazine De Huurder, u krijgt deze dan automatisch een melding in uw mailbox als de nieuwe versie online beschikbaar is.

Op dit moment streven wij ernaar om het Magazine De Huurder, 2x per jaar in uw mailbox te laten verschijnen.

Blijf op de hoogte...

Wilt u eenvoudig op de hoogte blijven van onze activiteiten, schrijf u dan in voor de gratis nieuwsbrief van Stichting Huurders Leystromen.

Uiteraard respecteren wij uw privacy, daarom zullen wij uw gegevens niet met derden partijen delen.

De nieuwsbrief verschijnt maximaal 6 maal per jaar in uw mailbox.

Wat huurders zeggen

“Belangenbehartiging is belangrijk maar vaak onzichtbaar, actief achter de schermen. Je komt er pas achter wat het belang is als het er niet meer is. Ik ben dan ook blij dat Stichting Huurders Leystromen is ontstaan, voor ons belang”

“Stichting Huurders Leystromen is een nieuwe organisatie maar die door het ontstaan uit de oude huurdersorganisaties heel veel ervaring heeft en mede daardoor zorgt voor continuïteit in onze belangenbehartiging”

“Elke sociale verhuurder is in basis een goed verhuurder echter, het hebben van een krachtige belangenorganisatie zorgt ervoor dat men zich bewust blijft van hun bestaansrecht en doel, namelijk goede en betaalbare huisvesting.”

Contact met S.H.L.

Contact tussen huurders van Woonstichting Leystromen en Stichting Huurders Leystromen is van groot belang. 
Enerzijds wordt de huurder goed geinformeerd over vraaagstukken die hij/zij heeft, daarnaast is het een uitgelezen kan voor S.H.L om te weten wat er leeft onder de huurders om dit vervolgens te vertalen naar de verhuurder.
In de animatie film vindt u op welke wijze u, als huurder, contact kunt opnemen met het team vrijwilligers van S.H.L.

Samenwerkingspartners

De Nieuwe Wind

Vanuit De Nieuwe Wind maken we het verschil in onder andere het professionaliseren van huurdersorganisaties en het vormgeven en begeleiden van participatieprocessen. Hiermee helpen we  met het bouwen van een brug tussen professionaliseren en het borgen van legitimiteit. 

Het Huurdershuis

Het Huurdershuis is een onafhankelijke stichting en geeft sinds 1985 advies op het gebied van huren en wonen.

Het Huurdershuis adviseert huurders, bewonerscommissies, huurdersorganisaties, sociale professionals, woningcorporaties en gemeentelijke diensten. 

Durf jij jezelf uit te dagen én jou kennis & inzichten in te brengen bij S.H.L ten behoeve van alle huurders van Woonstichting Leystromen vul dan het onderstaande formulier in.

Contactgegevens

Bezoek alleen op afspraak.

 Mail: info@huurdersleystromen.nl

Telefoon: 06 13 42 13 04 

KvK nummer: 77098110

 Postadres: De Wip 16, 5081 PV Hilvarenbeek.

Vestigingsadres: De Wip 16, 5081 PV Hilvarenbeek

Privacy Beleid

 

Het mag duidelijk zijn dat uw privacy voor ons op nummer 1 staat.  

Vragen om uw toestemming

We moeten u echter wel vragen of u het goed vindt dat we u af en toe een nieuwsbrief  en/of enquéte toesturen. We mogen dat niet zomaar doen, u moet daar expliciet toestemming voor geven. Deze toestemming verleent u zodra u zich aanmeld voor het digitale magazine De Huurder en/of enquéte.

Via uw aanmelding geeft u ons toestemming om u tot wederopzegging, het digitale magazine en/of enquêtes  toe te sturen.

Ons magazine De Huurder waarin we belangrijke ontwikkelingen en wetenswaardigheden onder uw aandacht brengen, sturen we, met uw akkoord, via email naar u toe. We doen dat niet vaak; hooguit 3x per jaar ontvangt u het digitale magazine De Huurder, met dan ook nog eens belangrijk nieuws voor u en/of uw woonomgeving. 

Uw mening telt

De enquêtes zorgen dat wij úw mening kunnen overbrengen bij Woonstichting Leystromen. Uw mening, die zo belangrijk is, moet wel gehoord blijven worden. Daarom is het zo belangrijk dat u zich aanmeld voor onze nieuwsbrieven en enquêtes.​ Wij zullen u maximaal 12 maal per jaar een digitale enquête toe zenden.

Uitschrijven

U kunt altijd, zonder opgaaf van reden uitschrijven. Die mogelijkheid krijgt u bij ieder bericht dat u van ons ontvangt.